Az „Úton” Ifjúsági - Kulturális Egyesület bemutatása

 Az „Úton” Ifjúsági - Kulturális Egyesület azzal a céllal jött létre 2004-ben, hogy segítse, illetve erősítse az európai integrációs folyamatokat, valamint nemzetközi ifjúsági kapcsolatokat alakítson ki és ápoljon. A csoport tagjai olyan dinamikus fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári eszmékben és az interkulturalitásban. Működési területünk Magyarország területe, tevékenységünk elsősorban az Észak-alföldi Régióra koncentrálódik, célcsoportunk pedig a 12-30 éves korosztályba eső fiatalok. Kiemelten fontosnak tartjuk az oktatási, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális vagy a földrajzi szempontokból hátrányos helyzetűek segítését, aktivizálását és különböző programokba való bevonását.

Az egyesület létrejötte óta bővült tevékenységi körünk: foglalkozunk táboroztatással; TÁMOP -os projektek kapcsán felnőttképzéssel, szabadidős programok szervezésével, tanácsadással. A TÁMOP 5.2.5 program keretében olyan kompetenciafejlesztő képzéseket, tréningeket szervezünk Balkány környékén, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű fiatalok visszakerülését az iskolarendszerbe, valamint bekerülését a munkaerő-piacra. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a non-formális pedagógia módszerének kidolgozására és alkalmazására.

Szervezetünk célja, hogy háttértámogatást, motivációt és segítséget adjon azoknak az ifjúsági csoportoknak, amelyek saját ötleteiket szeretnék megvalósítani alapelveinkkel és az Európai Uniós alapelvekkel összhangban. Segítjük a polgári részvétel és a demokrácia erősítését, a párbeszéd kialakulását, valamint a tolerancia erősödését etnikumok, vallások és nemzetek között.

További célunk az emberi jogokkal kapcsolatos ismeretek átadása, valamint a tudatos állampolgári magatartásra, illetve a környezet-és kulturális örökségvédelemre buzdítás.

Célkitűzéseink között szerepel olyan értékteremtő programok szervezése és olyan programokon való aktív részvétel, amelyek segítik a különböző kulturális háttérrel rendelkező fiatalok közeledését. Részt kívánunk venni a környező és az európai országokkal közös tapasztalatcserék lebonyolításában, amelyek új képességeket és készségeket fejleszthetnek ki a résztvevő fiatalokban.

Rendkívül fontosnak tartjuk a szervezetben dolgozó fiatalok szakmai fejlődését is, ezért egyesületünk tagjai számos hazai és nemzetközi szakmai továbbképzésen, valamint tréningen vettek és vesznek részt. Úgy gondoljuk, hogy felkészült, az új ismeretekre nyitott munkatársi gárda nélkül igényes munka nem végezhető.