Ifjúsági programok

A legtöbb fiatal aki betér az irodánkba, a külföldi ifjúsági programokról érdeklődik. Ezek a Fiatalok Lendületben Program által támogatott rövidtávú (6-21 napos) ún. ifjúsági cserék, amiben 16-25 év közti fiatalok vehetnek részt. A cserék általában az EU egyik tagországában kerülnek megrendezésre és egy adott témát dolgoznak fel 4-5 ország fiataljaival játékos formában. Az EU teljes mértékben állja a programban az étkezést, szállást és a programköltségeket. A résztvevőknek önköltségként az utasbiztosításon felül csak az utazási költségek egy részéhez kell hozzájárulnia. Évente egyesületünk 18-25 ilyen meghívást kap, valamint magunk is szervezünk hazai szinten hasonló alkalmakat.
Részvételi feltétel az életkoron kívül nincsen: ha szeretnél nyelvet tanulni és tartalmas időt eltölteni külföldön, interkulturális közegben, akkor keress minket ezzel kapcsolatban, mert az év bármelyik időszakában tudunk neked programot ajánlani!

A Fiatalok Lendületben Program

A Fiatalok Lendületben Programot az Európai Unió fiatalok számára hozta létre. Célja, hogy a fiatal európaiakat aktív Európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra és toleranciára ösztönözze, és bevonja őket Európa jövőjének alakításába. A Program elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain belül és azokon kívül is, hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, valamint kultúrák közötti párbeszédre és iskolázottságtól, szociális és kulturális háttértől függetlenül valamennyi fiatal bevonására bátorít, hiszen a Fiatalok Lendületben Program mindenkié!

Az ifjúsági cserék keretében egy vagy több ifjúsági csoportot egy másik ország fiataljai látnak vendégül azzal a céllal, hogy együtt vegyenek részt egy összefüggő tevékenységekből álló programban. Ezek a projektek a fiatalok aktív részvételével valósulnak meg, és lehetővé teszik, hogy a résztvevők különböző társadalmi háttereket és kultúrákat fedezzenek fel és ismerjenek meg, hogy tanuljanak egymástól, és hogy fokozottan érezzék és tudatosítsák európaiságukat.

Mi az ifjúsági csere?

Az ifjúsági csere két vagy több országból származó fiataloknak nyújt lehetőséget a találkozásra, valamint különböző témák megvitatására és feldolgozására, mialatt egymás országáról és kultúrájáról is tanulhatnak.

A cserék időtartama min. 6 - max. 21 nap lehet (utazással együtt. A megvalósult projekt résztvevői Youthpass oklevélre jogosultak. A szállás és ellátás, valamint a programokkal kapcsolatos költségek 100%-a támogatottak a projekt során. A résztvevők önköltsége csupán a hozzájárulás az utazási költségekhez, valamint az utasbiztosítás.

A program tervezése és előkészítése során a szervezőknek foglalkozniuk kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével. A szervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kockázati tényezőket felmérjék, és a fiatalok védelme biztosított legyen a projekt során.

A projektnek követnie kell a nem-formális tanulás alapelveit. Számos különböző non-formális tanulási módszer és technika (műhelyfoglalkozás, szerepjáték, outdoor tevékenységek, jégtörők, kerekasztal beszélgetés, stb.) alkalmazható a résztvevők eltérő igényei és a kívánt eredmény szolgálatában. Összességében a projektnek a kreativitást, a fiatalok aktív részvételét és kezdeményezőkészségét serkentő interkulturális tanulási folyamatra kell épülnie

Az ifjúsági csereprogramnak hozzá kell járulnia a fiatalok tanulási folyamatához, és javítania kell azon európai/nemzetközi környezettel kapcsolatos tájékozottságukat, amelyben élnek.

Az ifjúsági cserének elő kell segítenie a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív kép kialakítását, valamint az eltérő hátterű és kultúrájú fiatalok közötti párbeszédet és interkulturális találkozásokat. Szintén hozzá kell járulnia az előítéletekkel, fajgyűlölettel és a kirekesztéshez vezető bármely viselkedéssel és szemléletmóddal szembeni küzdelemhez, valamint toleranciára és a sokszínűség elfogadására kell nevelnie.

A projektnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a fiatalok kellő önbizalommal rendelkezzenek, amikor új tapasztalatokkal, szokatlan viselkedés- vagy gondolkodásmóddal konfrontálódnak, valamint ahhoz, hogy a szociális készségeik és személyiségük fejlődését szolgáló új készségekhez, kompetenciákhoz és tudáshoz jussanak, vagy a meglévőket továbbfejlesszék. A pályázónak figyelmet kell fordítania a projekt egyes szakaszai során kiváltott tanulási folyamatokra.