Álláskeresési technikák átadása

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.
Az álláskeresési technikák átadása olyan csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél:
• képes legyen magának reális célállást megjelölni,
• ismerje meg:
o a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit,
o a munkaerőpiacra való bejutás módját (ismerős segítségével, ismeretlen munkáltató megkeresésével),
o a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját,
• aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresés érdekében,
• felkészült legyen az állásinterjúra,
• tájékozott legyen a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges munkajogi kérdésekben.

Az álláskeresési technikák átadása:
• segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást meghatározzon,
• módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon,
• segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához,
• ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását,
• ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez,
• ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat.

Általános tájékoztató álláskeresési technikák

Jelentkezési-lap-képzésbe