Az „Úton” Ifjúsági – Kulturális Egyesület azzal a céllal jött létre 2004-ben, hogy segítse, illetve erősítse az európai integrációs folyamatokat, valamint nemzetközi ifjúsági kapcsolatokat alakítson ki és ápoljon. A csoport tagjai olyan dinamikus fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári eszmékben és az interkulturalitásban. Működési területünk Magyarország területe, tevékenységünk elsősorban az Észak-alföldi Régióra koncentrálódik, célcsoportunk pedig a 12-30 éves korosztályba eső fiatalok. Kiemelten fontosnak tartjuk az oktatási, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális vagy a földrajzi szempontokból hátrányos helyzetűek segítését, aktivizálását és különböző programokba való bevonását.

Az egyesület létrejötte óta bővült tevékenységi körünk: foglalkozunk táboroztatással; TÁMOP -os projektek kapcsán felnőttképzéssel, szabadidős programok szervezésével, tanácsadással. A TÁMOP 5.2.5 program keretében olyan kompetenciafejlesztő képzéseket, tréningeket szervezünk Balkány környékén, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű fiatalok visszakerülését az iskolarendszerbe, valamint bekerülését a munkaerő-piacra.

Annak érdekében, hogy az Egyesület minél több álláskeresőnek segíthessen az elhelyezkedésben, pályázatot nyújtott be az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez. A támogatott projekt keretében minőségirányítási rendszer alapján a jövőben lehetősége nyílik a Szervezetnek, hogy munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtson.