Ön a Nagykállói Önkéntes Pont honlapján jár,  melyet az „Úton” Ifjúsági – Kulturális Egyesület működtet 2012. december 1-óta. Az Úton Egyesület működési területe elsősorban az Észak-alföldi Régióra koncentrálódik, célcsoportja a 12-30 éves korosztályba eső fiatalok. A Szervezet kiemelten fontosnak tartja az oktatási, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális vagy a földrajzi szempontokból hátrányos helyzetűek segítését, aktivizálását és különböző programokba való bevonását.

Ezen cél mentén hozta létre az Egyesület a Nagykállói Önkéntes Pontot a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0034 számú projekt keretében, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam támogatott. Az Önkéntes Pont és a pályázati program célja, hogy a Nagykállói Kistérségben fejlessze és elterjessze az önkéntes kultúrát, mint társadalmilag hasznos és felelős magatartásmódot.

A projekt során,az Úton Egyesület elsősorban munkanélküli hátrányos helyzetű fiatalokat és felnőtteketközvetít önkéntes munkavégzésre a Kelet-magyarországi Humán, valamint a Kelet-magyarországi Szociális Szolgáltató Központok szociális alapszolgáltatási intézményeibe, hogy munkájukkal segítsék a szociálisan rászoruló személyeket, ezáltal munkatapasztalatra téve szert. Emellett természetesen bárki végezhet önkéntes munkát a projektben nemre, korra, szociális helyzetre való tekintet nélkül, hiszen az egyik legfontosabb cél, hogy minél többen megismerjék a kistérségben az önkéntes munka nyújtotta előnyöket. Az önkéntesek elsősorban Balkányban és Nagykállóban látják el feladataikat, segítik a Központok dolgozóit a házi segítségnyújtásban, a fogyatékosok nappali ellátásában, az étkeztetésben, illetve a családok átmeneti otthonában.

Ha ön is szívesen végezne önkéntes munkát a projektben, nézze meg a honlapon az Aktuális önkéntes lehetőségek menüpontot, vagy tájékozódjon személyesen a Nagykállói Önkéntes Pont irodájában.

Megosztás